Elsendo N°09 de Aminda Radio Esperanto

La elsendo de la kuranta semajno omaĝas al du gravaj esperantistoj, nome Rakotondravao kaj Randrianekena Roger. Nia podkasto traktas i.a. temoj la nekonscian protektadon de la naturo far Malagasoj, la junularan sekcion de nia Esperanto-asocio… Aminda Radio Esperanto proponas al vi elsendon facile kompreneblan por ĉiuj por ke ankaŭ vi partoprenu parton de nia ĉiutaga vivo. Kvazaŭ vi estus en Malagasio ! Kaj nur esperantistoj havas tian privilegion ĉar vi estas niaj samlingvanoj, vi estas niaj geamikoj ! Tuj ekaŭskultu Aminda Radio Esperanto-n ĉe : djpod.com/amindaesperanto kaj ne mistrafu reagi priSAM_4695 la enhavo de la elsendoj.

Advertisements

Panoramo de La Granda Insulo N°05 Majo 2016

I.a. ilustritaj artikoloj, la maja numero de PANORAMO DE LA GRANDA INSULO raportas pri la interesa vojaĝo de Nomad’Kurso en Morondava ĉe solidara turismejo TSARAVAHINY. Krome, vintras nun en Malagasio kaj ni traktas informon pri nia kutimo cirkumcidi infanetojn. Ni proponas al niaj gelegantoj ankaŭ lecioneton pri la malagasa lingvo rilate al akceptado de gastoj siahejme sen forgesi mencii iun epizodon pri la historio de la lando… Se vi deziras aboni al nia monata gazeto, bv kontakti Henriel-on ĉe lia blogejo : amindaradio.wordpress.com aŭ rekte en fejsbuko tajpante « Fidilalao Henriel ». La gazeto aperas pdf-forme kaj papere, la jarabono (€ 30) ĝireblas al lia UEA-konto « fidi-d » kun la mencio Panoramo.P1

ELSENDO N°08

La ĉi-semajna podkasto de Aminda Radio Esperanto proponas al vi, i.a. eroj, koncizan historion pri la eniro de Esperanto Malagasien. Ni prezentos al vi ankaŭ nian poeton Dox kaj se vi volas plu scii pri la loka Esperanto-movado, ne maltrafu aŭskulti raportaĵon pri UME, nia nacia Esperanto-asocio. Aminda Radio Esperanto tre ĝojas ĉar vi restas fidelaj al nia semajna elsendo, imagu ke la nombro de nia aŭskultantaro el la 5 kontinentoj superas 100 ĉiusemajne ! Multajn dankojn al vi ĉiuj kaj bv daŭre informi pri nia retradio. Krome, ĉiujn reagojn bv sendi al nia blogejo : amindaradio.wordpress.com.SAM_9933

ELSENDO N°07

Capture

Ni alŝutis por niaj geaŭskultantoj novan podkaston, kies temoj rilatas al la vivo de Malagasoj kaj koncernas ankaŭ la malagasan Esperanto-movadon. I.a. programeroj, ni do portretas al vi figuron de iu loka esperantisto veterana, ni traktas ankaŭ pri la historio de la Internacia Ekzameno de UEA/ILEI en Malagasio. Iu loka plado tre populara en la lando estas prezentata al la aŭskultantaro, krome, Henriel kaj la teamanoj denove ripetas tie ĉi la regularon pri nia konkurso. Aminda Radio Esperanto invitas vin ĉeesti la semajnan rendevuon kun nia radio; por tiuj, kiuj ankoraŭ ne sciis pri ĝi, bv tuj aliri la ligilon: djpod.com/amindaesperanto.

ELSENDO N°05

Nia hodiaŭa ELSENDO N°05 estas disponebla kaj aŭskultebla ĉe : djpod.com/amindaesperanto. I.a. eroj de programo, nia hodiaŭa podkasto raportas pri la portreto de iu juna esperantistino, pri nia fama poeto RADO kun esperantigo de iu poemo lia, pri kiel esprimi salutadon kaj ĝisadon en la malagasa lingvo ktp ktp sen forgesi ĉiceroni vin en iu malagasa kamparo. Ja necesas ke vi mem aŭskulti la enhavon por pli scii pri Malagasio. Ĉiujn reagojn far geaŭskultantoj ni bonvenigas, bv kontakti HENRIEL-on je la retadreso <henrielredtv@gmail.com>. Agrablan aŭskultadon al vi ĉiuj !!!

ELSENDO N°06

SAM_5224

Nia elsendo N°06 enveturigos vin en niajn « taxi-be-ojn », tipon de busetoj, kiuj transportas urbanojn en Malagasio. Ni portretas al vi ankaŭ alian figuron virinan de la malagasa Esperanto-movado. Rilate la lokan kulturo, sciu per tiu ĉi podkasto kiamaniere Malagasoj kuiras rizon, sian ĉefpladon. Sed por niaj fidelaj geaŭskultantoj, nepre ne mistrafu aŭskulti la regularon de nia konkurso por ke vi povu ĝin partopreni. Atentu, la limdato por sendi la respondon al HENRIEL al la retadreso <fidilalao@yahoo.fr> estas marde, la 31an de majo 2016. Premio estas senpaga abono sesmonata al la ilustrita gazeto PANORAMO DE LA GRANDA INSULO. Tuj vizitu do :djpod.com/amindaesperanto